9-Veri Toplama ve Değerlendirme (5.sınıf)

Veri İşleme

Veri İşleme (Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği)

Veri İşleme (Genel Tekrar)

Veri Analizi- 1

Veri Analizi (Soru Çözümü)