7-Veri Toplama ve Değerlendirme (4.SINIF)

Çetele Tablosu, Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği