7-Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler (5.sınıf)

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

Açılar

Dik Doğrular

Paralel Doğrular

5 Dk’da Temel Geometrik Kavramlar | Beceri Temelli Sorular