7-Elektrik Devre Elemanları (5.SINIF)

Elektrik Devresi Elemanları ve Basit Elektrik Devresi 

Ampul Parlaklığı 

 

Elektrik Devre Elemanları / Ampul Parlaklığı 

Bağımlı, Bağımsız ve Kontrol Edilen Değişkenler

Elektrik Devre Elemanları