6-Türev (12.SINIF)

Türev – Türeve Giriş
Türev – Özel Tanımlı Fonksiyonların Türevi
Türev – Zincir Kuralı ve Parametrik Türev
Türev – Türevin Fiziksel Yorumu
Türev – Teğet ve Normal Denklemler -1
Türev – Teğet ve Normal Denklemler -2
Türev – Artan Azalan Aralıklar -1
Türev – Artan Azalan Aralıklar -2
Türev – Maksimum ve Minimum Problemleri