6-Fiiller (7.SINIF)

Fiiller
Fiiller (Kip ve Kişi Ekleri)
Fiillerin Anlam Özellikleri
Taktiklerle Ek Fiil
Fiilde Yapı