5-Ses ve Özellikleri (6.SINIF)

Ses ve Özellikleri

Sesin Yayılması 

Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması

Sesin Sürati

Ses Enerjisi

Sesin Yansıması 

Sesin Soğrulması ve Yansıması