4-Metinde Anlam (6.SINIF)

Parçada Anlam
Metin Türleri
Parçada Anlam -1
Parçada Anlam -2
Parçada Anlam -3 – Metin Karşılaştırma – Dil ve Anlatım Özellikleri
Parçada Anlam -4 – Hikâye Unsurları
Parçada Anlam -5 – Parça Oluşturma ve Tamamlama
Parçada Anlam -6 – Soru – Cevap
Parçada Anlam -7 – Düşünceyi Geliştirme Yolları
Parçada Anlam -8 – Anlatım Biçimleri