3. Ünite: Dalgalar (10.SINIF)

Dalgalar – Dalgaların Genel Özellikleri
Dalgalar – Yay Dalgaları
Dalgalar – Su Dalgaları
Dalgalar – Deprem Dalgaları
Dalgalar – Ses Dalgaları
Dalgalar – Soru Çözümleri