3-Şiir (9.SINIF)

9. Sınıf Edebiyat | Şiir (Edebi Sanatlar)
9. Sınıf Edebiyat | Yazım ve Noktalama
Şiir Bilgisi – Şiir Türleri (Dünya, Halk ve Divan Edebiyatı)
Şiir Bilgisi – Şiir Şekilleri (Tüm Edebiyatta)
Şiir Bilgisi – Şiirde Ahenk-1 (Ölçüler)
Şiir Bilgisi – Şiirde Ahenk-2 (Uyak ve Çeşitleri)
Edat-Bağlaç-Ünlem
Sıfat Çeşitleri
Nazım ve Şiirde Ahenk I Türk Dili ve Edebiyatı
Kafiye – Redif, Manzume, Şiir Türleri
Söz Sanatları