3-Sayı Kümeleri (9.SINIF)

Sayı Kümeleri
Sayılar
Matematik l Temel Kavramlar l 9. Sınıf l TYT
Doğal Sayılar
Tam Sayılar -1
 Tam Sayılar -2 l Teklik – Çiftlik
Asal Sayılar
Aralarında Asallık
Asal Sayılar Çok Özel
Rasyonel Sayılar
Rasyonel Sayılarda Dört işlem
Rasyonel Sayılarda Ondalıklı İfadeler
Rasyonel Sayılarda Sıralama
Köklü Sayılar
Köklü Sayılar Soru Çözümleri