2-Hikaye (9.SINIF)

9. Sınıf Edebiyat | Hikaye Türleri ve Anlatım Teknikleri
9. Sınıf Edebiyat | Dil Bilgisi (İsim- Sıfat- Zamir- Zarf)
Hikaye – Hikaye Türleri
Hikaye – Hikayede Anlatım Türleri
Hikaye – Hikayede Anlatım Biçimleri
İsim Tamlamaları
Yazım Kuralları
Sunu ve Sunu Özellikleri
Hikaye l 9. Sınıf