15-Üçgende Eşlik Ve Benzerlik (9.SINIF)

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik | 9. Sınıf
Üçgenlerde Eşlik Benzerlik-2 | 9. Sınıf
Yardımcı Elemanların Benzerliği | 9.Sınıf
Üçgende Benzerlik- 1
Üçgende Benzerlik- 2
Üçgende Benzerlik- 3
Benzerlik Problemleri 

Üçgende Eşlik -1 / Kenar – Açı – Kenar Eşliği
Üçgende Eşlik -2 / Açı – Kenar – Açı Eşliği
Üçgende Eşlik -3 / Kenar – Kenar – Kenar Eşliği
Üçgende Benzerlik -1 / Açı – Açı Benzerliği
Üçgende Benzerlik -2 – Açı – Açı Benzerliği -2
Üçgende Benzerlik -3 – Özel Teoremler -1
Üçgende Benzerlik -4 – Özel Teoremler -2
Üçgende Benzerlik -5 – Kenar – Açı – Kenar Benzerliği
Üçgende Benzerlik -6 – Kenar – Kenar – Kenar Benzerliği
Üçgende Benzerlik -7 – Benzerlik Alan İlişkisi