15-Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması ve Çevre Bilinci (12.SINIF)