1-Tam Sayılarla İşlemler (7.SINIF)

Tam Sayılarda İşlemler
Tam Sayılarda Toplama-Çıkarma
Tam Sayılarda Çarpma-Bölme
Tam Sayılarda İşlemler
Tam Sayıların Kuvveti
Tam Sayıların Kuvveti
Tam Sayılarla Problemler
Tam Sayı Problemleri
Tam Sayılarda Çarpma -1
Tam Sayılarda Çarpma -2
Tam Sayılarda Bölme
Tam Sayılarda İşlem Önceliği
 Tam Sayıların Kuvveti ‘’Üslü Sayılar’’ -1
 Tam Sayıların Kuvveti ‘’Üslü Sayılar’’ -2