1-Doğal Sayılarla İşlemler (6.SINIF)

Üslü İfadeler

İşlem Önceliği

Doğal Sayı Problemleri

Ortak Çarpan Parantezi ve Dağılma

Üslü Sayılar -1
Üslü Sayılar -2
İşlem Önceliği
Toplama ve Çıkarma
Çarpma
Bölme
Doğal Sayılarda Problem Çözme