1-Çarpanlar ve Katlar (8.SINIF)

Çarpanlar ve Katlar | 2020 LGS Kampı
Ebob- Ekok | 2020 LGS Kampı
Ebob- Ekok Problemleri Soru Çözüm Taktikleri
Çarpanlar Katlar | 8.Sınıf 
Ebob- Ekok | 8.Sınıf
EBOB- EKOK Problemleri | 8.Sınıf 
Çarpanlar ve Katlar – Asal Sayılar
Çarpanlar ve Katlar – Aralarında Asal Sayılar
Çarpanlar ve Katlar – Asal Çarpanlara Ayırma
Çarpanlar ve Katlar – EBOB-EKOK -1
Çarpanlar ve Katlar – EBOB Problemleri
Çarpanlar ve Katlar – EBOB-EKOK -2
Çarpanlar ve Katlar – EKOK Problemleri